• Domov
  • Akcijski načrt za pospešitev črpanja v tej in priročnik za poenostavitve v novem programskem obdobju

Vlada RS je na poziv Državnega zbora že novembra 2018 pripravila Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot celovit nabor ukrepov za pospešitev izvajanja. Akcijski načrt je dostopen na spodnji povezavi:

Za novo programsko obdobje je Evropska komisija pripravila nabor poenostavitev, ki so strnjeni v priročnik:


Nazadnje posodobljeno: