• Domov
  • Delovno srečanje Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte

V Grosuplju je v petek, 10. januarja 2020 potekalo skupno, delovno srečanje Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte. Na skupni seji so bili oblikovani predlogi in stališča do dveh predlogov dokumentov SVRK, Naložbenih prioritet in Teritorialnega pristopa. Z gradivi so članice in člani Predsedstva in komisije prejeli tudi Strateški izhodišči razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija. Sejo je vodil predsednik Komisije SOS za razvojne projekte, Damjan Jaklin, med prisotnimi pa sta bila predsednik KRVS, dr. Ivan Žagar in podpredsednik KRZS, Uroš Brežan, ki sta oba člana Predsedstva SOS. Prisotni so ocenili, da dokumenta Strateški izhodišči razvoja, ki sta nastajala po pristopu od spodaj navzgor, celovito povzemata razvojne potrebe občin članic SOS tako iz vzhodne in iz zahodne kohezijske regije. Zato so sklenili, da je nujno potrebno ukrepe iz obeh vključiti med naložbene prioritete. Ob zavedanju, da bo EU sredstev v novem programskem obdobju manj, so oblikovali tudi nabor ukrepov, ki po njihovem mnenju niso prioritete in za katere se predlaga, da se iz dokumenta brišejo. Na srečanju so se dogovorili tudi o organizacijskih pristopih za pripravo odziva SOS do omenjenih predlogov do 15. januarja in nadaljnjih aktivnostih za sooblikovanje novega programskega obdobja, ki bo zagotavljalo trajnostni razvoj.


Nazadnje posodobljeno: