• Domov
  • Digitalne inovacije kulturne dediščine

Eden izmed ciljev javnega razpisa za vodilne turistične destinacije, ki ga je jeseni 2019 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je omogočiti razvoj novih, digitalno obogatenih unikatnih turističnih produktov, prepletenih z bogato slovensko kulturno dediščino. Podjetje Arctur v okviru projekta Heritage + nudi podporo vodilnim turističnim destinacijam na tem področju. Da bi zagotovili čim boljšo podporo, je skupina, sestavljena iz dediščinskih in inovacijskih strokovnjakov, podjetnikov, razvijalcev in tehnologov, pripravila podrobne smernice o digitalni inovaciji kulturne dediščine. Prvič so se predstavili januarja med prvo delavnico za predstavnike vodilnih slovenskih turističnih destinacij v Celju in v Radovljici. V tem letu bosta sledili še dve delavnici.

Orodje Heritage + je bilo razvito za pomoč deležnikom s področja kulturnega turizma, zabave in izobraževanja pri premagovanju izzivov digitalizacije z uvedbo novih konceptov z jasnimi razlagami in preprosto grafiko. Gradivo za usposabljanje je  prosto dostopno. Sestavljeno je iz štirih glavnih elementov:

  • utemeljitve digitalne inovacije kulturne dediščine,
  • koraki idej (razvoj idej, identifikacija enot kulturne dediščine, identifikacija ciljnih skupin…),
  • koraki digitalizacije (digitalno skeniranje, urejanje, digitalna predstavitev v okviru turističnih produktov),
  • začetek in promocija.

Vse, ki se podajajo na pot digitalnih inovacij kulturne dediščine, vabijo, da preberete tudi Priročnik o digitalni inovaciji kulturne dediščine in izpolnite delovne liste za digitalno inovacijo kulturne dediščine ( 1 , 2 , 3 ).