• Domov
  • Izvedena delavnica o digitalnih potrebah občin v Kočevju

V torek, 21. januarja 2020 je 4PDIH izvedel prvo delavnico o potrebah občin na področju digitalizacije v Kočevju. Župan gostitelj, dr. Vladimir Prebilič je zbrane pozdravil in poudaril, da se zavedajo številnih prednosti, ki jih tehnološki razvoj prinaša v občine, hkrati pa izpostavil največjo oviro, za učinkovito rabo teh novosti, to je znanje in zaupanje. Izpostavil je znatne prihranke, ki jih občutijo v občinskem proračunu na račun uvajanja posameznih ukrepov in pozdravil izvajanje delavnic, ki bodo prispevale tudi k dvigu kompetenc in zaupanju.

Predstavniki 4PDIH so dogodek izvedli v dve delih. V uvodu so zbranim predstavili kaj razumemo pod Digitalizacijo občin, predstavili so primere dobrih praks iz Evrope in možnosti sodelovanja in sofinanciranja projektov. V drugem, zelo praktičnem, delavničnem delu so udeleženci identificirali ključne izzive v lokalnem okolju, v tem primeru so bile to zdravstvene storitve in odpadki. S pomočjo orodja SEROI+  se v procesu, ki upošteva vse tri trajnostne stebre, družbeni, gospodarski in okoljski išče rešitev po štirih korakih, določitev cilja, prepoznavanje deležnikov, digitalna rešitev in ocena učinkov storitve. Pri naslavljanju izzivov povezanih z zdravstvenimi storitvami je omizje že pogrešalo npr. predstavnike zdravstvenega doma, saj bi lahko z delavničnim procesom toliko bolj učinkovito zasnovali rešitev. Povezava do gradiv, ki smo jih uporabili na delavnici (prezentacija in delavnica SEROI +): http://4pdih.com/gradiva/.

 

Občina Kočevje, ki je delavnico gostila, je podpisnica sporazuma Brez plastike za enkratno uporabo na dogodkih.