• Domov
  • Izvedena delavnica o digitalnih potrebah v Novem mestu

Druga v nizu regionalnih delavnic je potekala 22. januarja 2020 v Novem mestu. V Novem mestu so udeleženci delavnice Raziskava stanja in potreb digitalizacije slovenskih občin izpostavili nujnost jasne strateške usmeritve na področju digitalizacije, ki bo občinam nudila smernice za nadaljni razvoj. Izpostavili so različna področja, ki so občinam pomembna: energetika, upravljanje z resursi, mobilnost in monitoring okolja. V drugem, praktičnem delu delavnic, sta dve skupini razmišljali o rešitvah na področju informacijskega servisa za odpravljanje nepravilnosti v okolju (komunalne in druge storitve) ter o področju mobilnosti (aplikacija za mestni promet). Občine so izpostavile tudi nujnost povezovanja z ostalimi občinami, ki imajo podobne izzive, da bi lahko skupaj učinkoviteje iskali rešitve.