• Domov
  • Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor dne 24.1.2020 dalo v javno obravnavo osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023. Nadete ga na portalu e- demokracija (povezava: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10766) .

Rok za pripombe je Ministrstvo določilo 10.2.2020, pošljete jih lahko neposredno na gp.mop@gov.si oz. delovni dan prej (petek 7.2.) na Skupnost občin Slovenije na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si).


Nazadnje posodobljeno: