• Domov
  • Zaračunavanje stroškov projektnih pogojev in mnenj

Na nas se je obrnila občina članica z vprašanji glede prakse zaračunavanja stroškov mnenjedajalcem v ostalih občinah, zato vas naprošamo za sodelovanje. Vprašanje občine:

»32. člen Gradbenega zakona opredeljuje: (stroški projektnih in drugih pogojev ter mnenj)

Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

Občine naprošamo za informacije, na kakšen način povračajo stroške mnenjedajalcem, ki izvajajo tovrstne storitve namesto občine na podlagi podeljenih pooblastil z občinskimi odloki (npr. javnim podjetjem za vodovod, kanalizacijo, ceste….., koncesionarjem….).

  1. Ali te stroške javna podjetja oz. koncesionarji občini zaračunajo in jih občina krije iz občinskega proračuna?
  2. Ali te stroške mnenjedajalci obračunavajo med stroške javne službe?
  3. Imate za tovrstne storitve sklenjene medsebojne pogodbe?
  4. V kakšni višini se stroški obračunavajo, ali na izdano mnenje, ali po pavšalu na leto, ne glede na količino izdanih mnenj, pogojev?«

Odgovore nam prosimo pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do petka, 7.2.2020.


Nazadnje posodobljeno: