• Domov
  • Predlog Zakona o podnebni politiki v medresorski obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog Zakona o podnebni politiki (EVA 2019-2550-0049).

Zadevni zakon vzpostavlja okvir za izvajanje podnebne politike v Republiki Sloveniji in na prvo mesto postavlja zavezo, da bo Slovenija do leta 2050 postala ogljično nevtralna – torej da bo dosegla ničelno stanje neto emisij toplogrednih plinov. Ta zaveza predstavlja prispevek Slovenije k mednarodnim ciljem iz Pariškega sporazuma. Za doseganje ogljične nevtralnosti zakon tudi vzpostavlja mehanizme, preko katerih se bo podnebna politika izvajala v vseh sektorjih. Ti mehanizmi obsegajo:

  • pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strategije, ki bo analizirala stanje in določila cilje glede emisij toplogrednih plinov za leta 2030, 2040 in 2050;
  • pripravo in sprejem podnebnih planov, ki bodo kot programski dokument operacionalizirali podnebno strategijo in določili vmesne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje;
  • pripravo in sprejem letnega poročila kot instrumenta spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne politike,
  • ustanovitev Podnebnega sveta kot posebnega posvetovalnega telesa Vlade RS,
  • razglasitev tedna podnebja vsak tretji teden v mesecu oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za podporo podnebni politiki.

Na povezavah prilagamo:

Vljudno vas prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe sporočite do 31.1.2020 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.