• Domov
 • Ukrepi in prakse za zmanjšanje plastičnih (in drugih) odpadkov

Na poziv SOS k oddaji dobrih praks in predlogov ukrepov smo prejeli odzive Komunale Vrhnika in Občine Kočeve.

Občina Kočevje bo v 2020 izvedla naslednje ukrepe za zmanjševanje odpadkov v občinski upravi:

 • Ukinitev plastičnega pribora, kozarcev ipd. na vseh dogodkih
 • Ukinitev pijače v plastični embalaži na vseh dogodkih – pijača v stekleni embalaži
 • Odstranitev tankov oz. plastičnih bidonov z vodo
 • Ukinitev plastičnih lončkov na avtomatu s kavo (eko lonček ali lasten lonček)
 • Nakup različnih materialov v večjih pakiranjih z manj embalaže ali v okolju prijazni embalaži
 • Protokolarna/poslovna darila izdelana in pakirana lokalno in okolju prijazno
 • Zmanjševanje porabe papirja z digitalizacijo delovanja OU – prehod na digitalni podpis, elektronske vloge
 • Delavnica za vodstvo in zaposlene o zmanjševanju odpadkov in pravilnem ločevanju (izvaja Komunala Kočevje)
 • Individualno delo s čistilkami za pravilno ločevanje in odlaganje odpadkov (izvaja Komunala Kočevje)
 • Ureditev košev za ločevanje s tablo o pravilnem ločevanju odpadkov
 • Občasni pregledi pravilnega ločevanja košev in smetnjakov po sistemu Komunale Kočevje

Komunalno podjetje Vrhnika občinam predlaga v razmislek in udejanjanje naslednje ukrepe:

 • delavnica »Organizacija prireditve brez odpadkov« (za vsa društva, ki želijo brezplačen odvoz odpadkov, je obvezna prisotnost)
 • povabiti vse organizatorje prireditev (zunanji), da se udeležijo sestanka na določeni občini in se ponudijo rešitve kako uporabiti čim nanj plastičnih kozarcev (sponzorski),
 • postavitev mreže pitnikov za vodo v času dogodkov in še lončke za večkratno uporabo,
 • postavitev aparatov za čistila za uporabnike z svojo embalažo,
 • da se v občinske odloke navedejo ukrepi oziroma zaveze organizatorjev prireditev, da so dolžni uporabljati, embalažo za večkratno uporabo,
  • embalažo za večkratno uporabo si organizatorji prireditev sposodijo na trgu ali pa brezplačno pri občinskem zavodu (npr.pri Zavodu za kulturo – zavod bi kupil in skrbel, da se stvar pravilno izvaja – pere, čisti, pripravlja, dostavlja na prireditve..)
 • vsak obiskovalec prireditve, ki prinese svoj kozarec ima pri nakupu pijače 5 % popust,
 • V naši trgovini DEPO imamo ogromno kavnih šalc in vsako leto na Festivalu kave brezplačno podarimo obiskovalcem ( cca.400 kos), ki ji uporabijo za degustacijo med ponudniki in jo odnesejo domov ali pa nam vrnejo nazaj in jih shranimo do naslednje prireditve.
 • Sestanek z največjimi ponudniki pijač ( Pivovrna Laško, Coca Cola Slovenija….) in jim ponuditi drugačno rešitev, kot jo sedaj ponujajo.

Dobre prakse Komunale Vrhnika v besedi in sliki:

 


Nazadnje posodobljeno: