• Domov
  • Četrto srečanje strateške delovne skupine za pripravo odloka o izgledu naselij in krajine

V sredo, 5. februarja 2020 so se v Mestni hiši Ljubljane vnovič sestale predstavnice in predstavniki (mestnih) občin s področja urejanja prostora.

Okrepljeno sodelovanje med strateško delovno skupino članic in članov Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije, je tokrat zajemalo operativni vidik oglaševanja v okviru priprave odloka o urejanju podobe naselij in krajine. K strokovni razpravi so bili povabljeni prof.  Janez Koželj, ljubljanski podžupan in urbanist ter drugi strokovnjaki.

Na delovnem srečanju so zbrani obravnavali namenske, prostorske in izvedbene vidike oglaševanja in obveščanja, ki so jih podprli z zakonodajnimi stališči in predlogi urejanja v prostoru. Vsebinsko pestro razpravo o oglaševanju bo delovna skupina nadaljevala na naslednjem srečanju, ko bo dopolnila ugotovitve preteklih srečanj.

(avtor fotografije: JV)


Nazadnje posodobljeno: