• Domov
 • Dvanajst načel za prehod v krožno gospodarstvo – manifest

V okviru projekta Interreg Alpine space GREENCYCLE so pripravili Manifest krožnega gospodarstva, ki je dostopen na tej povezavi http://marketplace.greencycle.si/Greencycle-Manifesto.

Projektni partnerji dodajajo, da podpis Manifesta ne predstavlja direktne zaveze in nima direktnih finančnih posledic za podpisnika, je pa lahko usmeritev za bodoče delovanje deležnikov pri prehodu na krožno gospodarstvo. Skupnost občin Slovenije je manifest krožnega gospodarstva podpisala, hkrati pa vabi občine, da se seznanijo z načeli in se na podalagi tega tudi same odločijo o podpisu.

Dvanajst načel krožnega gospodarstva iz manifesta:

 1. Uvajanje načel krožnega gospodarstva v lokalne politike za omogočanje lokalnega prehoda v krožno gospodarstvo.
 2. Prizadevanja za doseganje univerzalnih ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, s posebnim poudarkom na odgovorni rabi virov, odgovorni proizvodnji ter na podnebnih ukrepih.
 3. Transnacionalno povezovanje z institucijami, ki sodelujejo na področju krožnega gospodarstva.
 4. Podpiranje medsektorskega sodelovanja in krepitev civilne družbe, podjetij ter nevladnih organizacij, ki podpirajo pobude za krožno gospodarstvo.
 5. Vodenje z zgledom ter spodbujanje kulturnih sprememb, ki omogočajo krožno gospodarstvo.
 6. Izobraževanje javnosti o “dojemanju odpadkov kot virov«, spodbujanje ponovne uporabe in boljšega ločevanja odpadkov.
 7. Promoviranje izdelkov krožnega gospodarstva, ki so enostavni za popraviti, omogočajo enostavno predelavo in reciklažo, in izdelkov delitvene ekonomije, ki so namenjeni skupinski rabi.
 8. Spodbujanje vzorcev trajnostne potrošnje v izogib nastajanja odpadkov, prekomerne rabe virov in izgub energije.
 9. Podpiranje raziskav, inovacij in kvalifikacij za pospeševanje krožnega gospodarstva.
 10. Izvajanje finančnih spodbud za prehod v krožno gospodarstvo.
 11. Investiranje v infrastrukturo ter pametna omrežja, ki omogočajo kroženje materialov, snovi ter energije.
 12. Spremljanje in merjenje pretoka materialov, odpadkov in energije, ter omogočanje čim bolj lokalnih krogotokov le-teh.

Nazadnje posodobljeno: