• Domov
  • Kaj morajo občine vedeti o beli knjigi EU o umetni inteligenci

Umetna inteligenca (AI) je zbirka tehnologij, ki združujejo podatke, algoritme in računalniško moč. Evropa lahko svoje tehnološke in industrijske prednosti kombinira s kakovostno digitalno infrastrukturo in regulativnim okvirom, ki temelji na njenih temeljnih vrednotah, da postane vodilna na področju inovacij v podatkovni ekonomiji in njenih aplikacijah, kot je opredeljeno v evropski digitalni strategiji. Na podlagi tega lahko razvije ekosistem AI, ki koristi celotni evropski družbi in gospodarstvu:

  • državljanom, da bi lahko izkoristili nove ugodnosti, na primer izboljšano zdravstveno varstvo, varnejši in čistejši prometni sistem, boljše javne storitve;
  • gospodarstvu, za razvoj poslovanja, na primer novo generacijo izdelkov in storitev na območjih, kjer je Evropa še posebej močna (stroji, promet, kibernetska varnost, kmetijstvo, zeleno in krožno gospodarstvo, zdravstvo in sektorji z visoko dodano vrednostjo, kot sta moda in turizem); in
  • javnemu sektorju vključno z občinami, za storitve v javnem interesu, na primer z znižanjem stroškov zagotavljanja storitev (prevoz, izobraževanje, energetika in ravnanje z odpadki), z izboljšanjem trajnosti izdelkov in opremljanjem organov pregona z ustreznimi orodji za zagotavljanje varnosti državljanov, ustrezne zaščitne ukrepe za spoštovanje njihovih pravic in svoboščin.

Glede na velik vpliv, ki ga lahko AI ima na našo družbo, in potrebo po izgradnji zaupanja, je ključnega pomena, da evropska AI temelji na naših vrednotah in temeljnih pravicah, kot sta človekovo dostojanstvo in varstvo zasebnosti.

Pomembno je, da javne uprave, bolnišnice, ponudniki komunalnih in prometnih storitev, inšpektorji, nadzorniki, redarji in druga področja javnega interesa hitro začnejo uvajati izdelke in storitve, ki se pri svojih dejavnostih zanašajo na AI. Poseben poudarek bo na področjih zdravstva in prometa, kjer je tehnologija zrela za večjo uporabo.

Kakšna je pot do financiranja

(str.8) Ukrep 6: Komisija bo začela odprt in pregleden sektorski dialog, ki bo prednostno obravnaval zdravstveno varstvo, podeželske uprave in izvajalce javnih storitev, da bo predstavila akcijski načrt za olajšanje razvoja, eksperimentiranja in sprejetja. Sektorski dialog bodo uporabili za pripravo posebnega programa „AI programa“, ki bo podpiral javna naročila sistemov AI in pripomogel k sami preobrazbi postopkov javnih naročil.

Bela knjiga je dostopna na tej povezavi (zaenkrat le v angleškem jeziku)