• Domov
  • Podeljevanje občinskih priznanj

Na SOS smo prejeli vprašanje občine članice glede prakse v ostalih občinah pri podeljevanju občinskih priznanj:

  1. Kakšne vrste priznanj podeljujejo občine? Imajo priznanja poimenovanje po značilnostih, s katerimi se identificira občina? 
  2. Katera priznanja podeljuje župan?
  3. Kdo lahko prejme priznanje? Posameznik? Društvo? Ustanova? Zavod …
  4. Kdo izpelje postopek? Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali posebna komisija za priznanja?
  5. Ali imajo občine opredeljena merila ali sodila, po katerih se komisija ravna?

Prejete odgovore prilagamo TUKAJ.