• Domov
  • Predlog sprememb in dopolnitev Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po žledu in po naravni nesreči vetrolomu

Na Skupnost občin Slovenije smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli v obravnavo predloga sprememb in dopolnitev dveh uredb:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

MKGP vljudno naproša za čim hitrejši pregled predlogov uredb, ki sta ključni za pravočasno objavo javnih razpisov za sanacijo gozdov iz PRP 2014-2020. Vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na dokumenta nam lahko posredujete najkasneje do torka, 11.3.2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Kontaktna oseba na MKGP glede predlogov je Zoran Planko (zoran.planko@gov.si).