• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Seznanjamo vas, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

V postopku revizije Evropske komisije (EK) podpor na površino za subvencijska leta od 2016 do 2018, financiranih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so bile glede izvajanja podane pripombe, ki so vezane na splošno ureditev, kateri subjekt je v Sloveniji kmet, in kaj je kmetijsko gospodarstvo, ki ga kmet upravlja in na njem opravlja kmetijsko dejavnost.

Čeprav revizijski postopek EK še ni zaključen, saj slovenski organi še niso prejeli končnega stališča Evropske komisije, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ocenilo, da je treba spremeniti in dopolniti nacionalni pravni okvir, in sicer Zakon o kmetijstvu.

Predlog besedila predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne predloge ali pripombe lahko posredujete na info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 5.3.2020.