• Domov
  • Prenos zemljišča po 16.b členu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem glede izkušenj v ostalih občinah, zato vas naprošamo za sodelovanje.

»Občina je na podlagi določb 16.b člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov s strani RS pridobila zemljišče, z namenom izvedbe ureditev, vezanih na dejavnosti in namen kot izhaja iz zakona. Tudi v prostorskem aktu je v podrobnejših prostorskih ureditvenih pogojih (PPIP) natančneje predpisano, kateri posegi in dejavnosti so dopustni.

Glede na izražen interes bi občina želela PPIP prilagoditi, pri čemer ne bi bistveno odstopali od dejavnosti in namena, kot sicer izhaja iz 16.b člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, bi pa to pomenilo določeno spremembo. Ena ob možnosti bi bila sprememba v okviru lokacijske preveritve.

Zanima nas ali je imela kakšna občina že podoben primer, predvsem v smislu spremembe dejavnosti oz. namena za uporabo zemljišča, ki ga je sicer pridobila po 16.b členu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov? Bi takšna sprememba morebiti pomenila razlog za zahtevo RS po vračilu zemljišča?«

Odgovore nam prosimo pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 20.2.2020.