• Domov
  • SVRK vabi na regionalne delavnice – Agenda za trajnostni razvoj do 2030

Voditelji držav in vlad ter visoki predstavniki so se ob 70. obletnici Organizacije združenih narodov (OZN) na zasedanju Generalne skupščine OZN med 25. in 27. septembrom 2015 dogovorili o novih svetovnih ciljih trajnostnega razvoja. Sprejeta odločitev obsega daljnosežni nabor univerzalnih splošnih ter konkretnih ciljev, osredotočenih na ljudi, in države članice OZN zavezuje k uresničitvi le-teh do leta 2030. Trajnostni razvoj, za katerega si bodo države prizadevale, mora biti uravnotežen in enakomerno zasledovan skozi prizmo vseh treh razsežnosti – ekonomske, družbene in okoljske –, njegovi temelji pa sežejo vse do spodbujanja dostojanstva vsakega posameznika in posameznice z zavezo, da pri uresničevanju novih ciljev trajnostnega razvoja nihče ne bo puščen ob strani.

Republika Slovenija se je zavezala, da bo leta 2020 pripravila in na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na sedežu OZN tudi predstavila svoj drugi nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Kot nacionalni koordinator dosjeja Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 bo Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi tokrat vodila in koordinirala pripravo poročila, v katerega bodo vključena tako vsa relevantna resorna ministrstva kakor tudi ostali ključni in lokalni deležniki. V okviru priprav drugega nacionalnega prostovoljnega pregleda bodo organizirani interaktivni posveti po razvojnih regijah, namenjeni razpravi o doseganju ciljev trajnostnega razvoja med lokalnimi in regionalnimi deležniki. Interaktivne posvete bo v sodelovanju s SVRK izvajala SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Že ta teden bosta izvedeni dve delavnici, v torek in sredo, in sicer v Novem mestu in v Pivki.

Termini in lokacije v prihodnjem tednu:

  • 13. februarja 2020, med 9. in 13. uro v prostorih Mladinskega centra Hrastnik (Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik)
  • 11. februarja 2020, med 9. in 13. uro v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj (Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj).
  • 18. februarja med 9. in 13. uro v Termah Čatež (Topliška 35, 8250 Brežice)
  • 5. marca med 9. in 13. uro v Mestni hiši Ljubljana (Stritarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana)

Predviden pogram delavnic:
9.00–9.45 Uvod in predstavitev ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 in trendov njenega uresničevanja v Sloveniji (SVRK)
9.45–11.00 Izzivi doseganja ciljev trajnostnega razvoja v regiji, usmerjena razprava
11.00–11.25 Odmor
11.25–12.25 Priložnosti in primeri dobrih praks trajnostnega razvoja
12.25–12.55 Plenarna razprava
12.55–13.00 Zaključek

Priporočila, ki bodo izšla iz vseh tovrstnih posvetov na regionalni ravni, bodo vključena v nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja, prav tako pa bodo posredovana pristojnim resornim ministrstvom.

Izhodiščna gradiva za posvet bodo vsem prijavljenim posredovana 7. februarja 2020.

Prijave zbirajo na e-naslov: Kaja.Primorac@gov.si. Na ta elektronski naslov (oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54) se lahko obrnete tudi v primeru morebitnih vprašanj.