• Domov
  • Zbiranje predlogov za pripravo novega Zakona o gostinstvu

Na SOS smo prejeli obvestilo MGRT, da so pričeli z zbiranjem predlogov za pripravo novega zakona o gostinstvu (ZGos).

ZGos je ključni zakon na področju gostinstva in turizma. Določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežbo jedi ter pijač kot nastanitev gostov. Zakon je potreben temeljite prenove, tako zaradi spremenjenih trendov v gostinstvu kot potrebe po definiranju pogojev za opravljanje razširjenih oblik dejavnosti, ki pa jih trenutno veljavni ZGos še ne definira v zadostni meri (izven standardne oblike bivanja v naravi, npr. glampingi; porast oddajanja zasebnih nastanitvenih kapacitet preko spletnih platform itd.).

Ključne usmeritve predloga novega ZGos, ki so jih že identificirali na MGRT, so:

  • bolj splošno določene vrste gostinskih obratov (ne predvidevamo več podrobnega razlikovanja med posameznimi vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica …), temveč razlikovanje na splošnem temelju (nastanitveni obrati / obrati za strežbo jedi in pijač / obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi / obrati za strežbo pijač), podrobne določbe (vključno z določenimi pogoji za izven standardne oblike bivanja v naravi) za posamezne vrste gostinskih obratov bodo določene v podzakonskih aktih (predvidena sprememba Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti);
  • obratovalnega časa gostinskega obrata ne bi bilo več potrebno prijavljati pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti, ureditev nadzora s strani občinske inšpekcije;
  • redefiniranje pogojev za opravljanje področja sobodajalstva (oddajanja nastanitve v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši), večja vloga občin na tem področju, vpis v Ajpes možen le ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev, omejitev obdobja oddajanja v večstanovanjskih stavbah vezana na odstotek soglasja solastnikov);
  • kategorizacija nastanitvenih obratov ne bi bila več obvezna za kmetije z nastanitvijo (ob hkratnem dogovoru za prevzem področja kategorizacije za kmetije z nastanitvijo s starani pristojne zbornice);
  • bolj jasno definirani pogoji za opravljanje dejavnosti izven gostinskega obrata;
  • črtanje členov, ki so urejeni v drugi zakonodaji (8. člen, 13. člen).

Vabimo vas, da nam podate svoje poglede, predloge, komentarje potrebnih sprememb ZGos, ki jih bomo posredovali na MGRT, da bi vsebine že lahko vključili in pripravili nov predlog zakona in pričeli s postopkom javne razprave. Sprejem novega zakona je načrtovan za leto 2021.

Vaše predloge nam prosimo pošljite do 9. 3. 2020 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si

Članice in člane komisije SOS za turizem prosimo za povratno informacijo,ali bi želeli na to temo razpravo, torej sklic sestanka.