• Domov
  • DELO OD DOMA – DOSTOP DO HKOM

Obveščamo vas, da se pravice za oddaljen dostop dodeljujejo izključno na podlagi obrazca. To lahko storite tako, da s klikom na povezavo na svoj računalnik prenesete obrazec.
Obrazec (t.i. vlogo) čim bolj skrbno izpolnite, kajti le na podlagi pravilnih podatkov lahko uredimo oddaljen dostop do storitev.

Izpolnjen obrazec shranite in nam ga posredujte v obliki priponke po elektronski pošti na naslov geselniki.mju@gov.si .

Na podlagi pravilno izpolnjenega obrazca,  pripravimo ustrezen geselnik in dostopne pravice.

Vloga: HKOM-2018-DPUOD

na naših spletnih straneh smo objavili nov obrazec oz. vlogo za dodelitev pravic uporabniku za oddaljen dostop v omrežje HKOM:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informatika/urad_za_infrastrukturo/

http://hkom.sigov.si/storitve/oddaljeni_dostopi

Zaradi smotrnosti uporabe prosimo, da redno uporabljate geselnik in dodeljene dostope, v nasportnem primeru zahtevajte preklic dostopnih pravic in vračilo geselnika.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
Ekipa HKOM