• Domov
  • Kohezijska politika in solidarnostni sklad EU prispevata k naložbeni pobudi Coronavirus Response

Financiranje kohezijske politike in solidarnostni sklad EU bosta imela osrednjo vlogo v pobudi za odziv na Coronavirus. Pobuda, ki jo je prejšnji teden napovedala predsednica Ursula von der Leyen, želi zbrati vsa obstoječa proračunska sredstva EU, da bi državam članicam zagotovila finančno podporo za njihov takojšen odziv na krizo Coronavirusa in njegov dolgoročni vpliv. To vključuje napredovanje plačil, preusmeritev kohezijskih skladov in pomoč državam članicam pri usmerjanju denarja, kjer je to najhitreje potrebno.

Da bi zagotovili denar za boj proti krizi, Komisija predlaga hitro uporabo denarnih rezerv iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIF) – kohezijskega denarja EU. To bo zagotovilo takojšnjo likvidnost proračunov držav članic. Ta pomoč bo pripomogla k temu, da se v okviru programov kohezijske politike 2014–2020 še nerazporejenih 37 milijard EUR kohezijske politike financira, kar bo zagotovilo prepotreben spodbudo za gospodarske naložbe.

Komisija prav tako zagotavlja vse izdatke, povezane s krizo Coronavirusa, v skladu s pravili kohezijske politike. Prav tako bo z največjo prilagodljivostjo uporabljala pravila za kohezijsko porabo, s čimer bo državam članicam omogočila, da sredstva uporabijo za financiranje ukrepov, povezanih s krizami. To pomeni tudi večjo prožnost držav za prerazporeditev finančnih virov in zagotavljanje porabe denarja na področjih, ki najbolj potrebujejo: zdravstveni sektor, podpora MSP in trg dela.

Nazadnje Komisija predlaga razširitev področja uporabe Solidarnostnega sklada EU – orodja EU za podporo državam, ki so jih prizadele naravne nesreče – za podporo državam članicam v izrednih razmerah.

Splošni cilj je, da se celotni portfelj možnosti financiranja v okviru proračuna EU uporabi za podporo državam članicam EU – z največjo prilagodljivostjo, minimalnim dodatnim administrativnim delom in čim hitrejšim.

Več informacij:

Vir: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative

Prevedel: Google spletni prevajalnik


Nazadnje posodobljeno: