• Domov
  • Navodila z vlogo za oddaljen dostop v omrežje HKOM

Glede na veliko število zahtev za oddaljeni dostop za delo od doma, so na MJU pripravili dodatna navodila, da bi delovni proces potekal hitreje in bolj učinkovito. Zato so na spletni strani HKOM objavili Navodila za namestitev programske rešitve ISL AlwaysOn. Navodila so sicer napisana za državne organe vendar jih je možno uporabiti tudi za tiste občine, ki so povezane v HKOM omrežje.

V navodilu so podrobneje pojasnjeni tehnični pogoji za oddaljen dostop, predvsem pa informacije, ki jih potrebujemo s strani organov, da bi lahko vzpostavili oddaljen dostop za delo od doma.

Obenem je tam na voljo tudi programska oprema, ki jo po pridobitvi oddaljenega dostopa namestite na računalnik. Postopek ni zapleten in ga lahko opravi malo bolj napreden uporabnik.

Prosimo vas, da navodilo preučite in identificirate ključne zaposlene, ki potrebujejo oddaljeni dostop (predvsem finance, kadrovske zadeve in vodstvo). Nekateri zaposleni so imeli omogočen oddaljen dostop že pred izbruhom epidemije. Za zaposlene, ki tega dostopa nimajo, obenem pa ga potrebujejo zaradi zagotavljanja ključnih procesov organa, nam skladno z navodilom posredujte zahtevane podatke. 

Zahtevke občin bomo skladno z dogovorom z MJU zbrali na SOS (v za ta namen pripravljeni tabeli), ker bo postopek na MJU hitreje potekal, če jih kumulativno zberemo na enem mestu.

Navodila ISL na hkom.sigov.si – za občine

Tabela – izpolnjeno pošljite na sasa.kek@skupnostobcin.si: Vloga za dodelitev pravic uporabniku za oddaljen dostop v omrežje HKOM

Zbrane vloge občine bomo danes poslali ob 14.00 uri in tako vsak naslednji dan.