• Domov
  • Nove domene za spletne storitve -obvestilo GURS

Geodetska uprava RS je v letu 2019 izvedla prehod na nov, evropsko skladen horizontalni koordinatni sistem, z oznako 96/TM.

Ob prehodu so se obvezali, da bomo do konca leta 2021 uporabnikom zagotavljali referenčne prostorske podatke tudi še v starem koordinatnem sistemu D48/GK, ter jim tako omogočili postopen prehod na novi državni koordinatni sistem.

Vsi uporabniki lahko prevzemajo referenčne podatke v enem ali drugem koordinatnem sistemu preko sistema odprtih podatkov, z uporabo enostavne aplikacije e-Geodetski podatki (eGP), ki je prosto dostopna na spletnem naslovu https://egp.gu.gov.si/egp.

Razvoj in prilagoditev spletnih storitev se bo izvajala le na novi_domeni, zato vsem obstoječim uporabnikom priporočajo, da preidejo na spletne storitve, ki so nameščene na novi_ domeni.

Več si lahko preberete v tem dopisu. Za več informacij ali v primeru dodatnih vprašanj pa so vam na voljo tudi preko uporabniške pomoči na naslovu gurs@assist.si.