• Domov
  • SOS podpira iniciativo EUCF

Mesta in občine imajo ključno vlogo v evropski energetski tranziciji, saj imajo ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno energijo. Prav tako imajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje ter pri zbiranju pomembnih finančnih sredstev, ki so potrebna za prehod na nizkoogljično energijo.

Čeprav je potencial prehoda v trajnostno energijo ogromen, obstajajo temeljne ovire. V mnogih primerih na lokalni ravni primanjkuje verodostojnih in dovolj zrelih investicijskih konceptov. Vzrok tiči v pomanjkljivih ekonomskih in pravnih kapacitetah pri preoblikovanju dolgoročnih trajnostnih ciljev ter podnebnih strategij kot tudi v pomanjkljivo združenih manjših projektih in s tem nezadostni privlačnosti za finančni sektor.

V ta namen je bila v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizont 2020) ustvarjena poenostavljena, prilagojena in hitra finančna podpora EUCF (European City Facility) ter z njimi povezane storitve, ki bodo zagotovljene več kot 200 občinam širom Evropske Unije, z namenom razvoja investicijskih konceptov. Investicijski koncepti namreč predstavljajo prvi pogoj pri dostopu različnih virov financiranja.

Skupnost občin Slovenije je pri iniciativi EUCF v vlogi kontaktne točke na državni ravni in zagotavlja promocijo iniciative kot tudi njeno informiranje med lokalnimi oblastmi. Na ta način skrbi, da vodstvena ekipa EUCF na mednarodni ravni doseže čim več potencialnih upravičencev finančnih sredstev na lokalni ravni pri razvoju investicijskih konceptov.