• Domov
  • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov.

V predlogu Uredbe je v 2. členu navedeno, nadzor nad izvajanjem operacij v odprti kategoriji izvaja Policija ALI občinska redarstva v tistih občinah, v katerih je občinsko redarstvo ustanovljeno. V 5. členu je navedeno, da lahko lokalne skupnosti z Odlokom omejijo ali prepovejo letenje z brezpilotniki nad določenimi geografskimi področji zaradi varnosti, varovanja, zasebnosti ali varstva okolja.

Skupnost občin Slovenije je z dopisom št. 007-21/2019-01 z dne 6. 12.2019 na Ministrstvo za infrastrukturo posredovala stališče, v katerem nasprotujemo prenosu pooblastila na občinske redarje iz več razlogov:

  1. V Zakonu o občinskem redarstvu ni podlage za nadzor zračnega prometa (vzdrževanje javnega reda in  miru ni mišljen nadzor nad zračnim prometom).
  2. Nadzor zračnega prometa ne spada med občinske pristojnosti.
  3. Občinska redarstva niso prekrškovni organ, ki bi opravljal nadzor tam, ko ga nihče drug ne želi/ne more opravljati.
  4. Občinska redarstva nimajo tehničnih sredstev za izvajanje učinkovitega nadzora.
  5. Glede na domet brezpilotnikov in teritorialno omejenost občinskih redarstev je učinkovito izvajanje nadzora nemogoče zagotoviti.
  6. Občinska redarstva nimajo vseh potrebnih pooblastil za izvajanje nadzora (postopek z mladoletnimi osebami/zadržanje mladoletne osebe na kraju, zaplemba brezpilotnika, hranjenje brezpilotnika…)

Vaša stališča oziroma pripombe nam lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 4. maja 2020.


Nazadnje posodobljeno: