Month: maj 2020

Majska številka Kohezijskega e-kotička

Pred vami je majska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.  Še vedno sta tudi na voljo obe spodnji anketi, da jih izpolnite, v kolikor jih še niste: Kohezijski e-kotiček na: https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/maj-2020-kohezijski-e-koticek.pdf Spletna anketa o zadovoljstvu s publikacijo Kohezijski e-kotiček na: https://www.1ka.si/a/275277 Spletna anketo o zadovoljstvu… Preberi več

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (UVTP) je v medresorsko usklajevanje poslal predlog Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, ki je pripravljen na novo. – Predlog Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov – besedilo prilagamo TUKAJ. – Obrazci: I-EU I-EU- INTERNO… Preberi več

Nova Leipziška listina – v seznanitev in pregled

Ministrstvo za okolje in prostor pošilja v seznanitev in pregled zadnji osnutek Nove Leipziške listine, ki predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest. Poudarja predvsem pomen: dostopa do javnih storitev in stanovanj, zelenih mest, nizkoogljičnega načina bivanja, ugodnih razmer za gospodarstvo, digitalizacije ipd. Priporoča oblikovanje urbanih politik za… Preberi več

Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS

V pregled in morebitne pripombe objavljamo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije. S predlogom se spreminja tretji odstavek 4. člena Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS,… Preberi več

Priporočila glede ustreznosti poimenovanj naselij in ulic za predlagatelje postopkov po ZDOIONUS

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen po sklepu Vlade Republike Slovenije med drugim izvaja tudi naloge po Zakonu o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008). Predlagatelji postopkov po tem zakonu morajo namreč od delovnega telesa vlade, pristojnega za standardizacijo zemljepisnih imen, pridobiti mnenje glede ustreznosti… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Besedilo najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo za vaše komentarje in predloge na besedilo predloga, najkasneje do 26. 5. 2020 do 10. ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

7. seja predsedstva SOS o postopku priprave pokrajinske zakonodaje in problematiki črpanja evropskih sredstev

Hoče -Slivnica, 20.5.2020 – v prostorih Kulturnega doma je potekala 7. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so se seznanili z informacijo o posvetu strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, obravnavali delovanje občin v času epidemije in po njej ter govorili o volilni pravici za starejše od 16 let. Županje in župani so… Preberi več

“Webinar “Iniciativa EUCF – European City Facility”

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF, ki jo predstavlja konzorcij 5 partnerjev (Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE) organizirala webinar z namenom predstavitve iniciative European City Facility, kjer je predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije v zvezi z iniciativo. Ker se zavedamo, da imajo občine ogromen potencial za gradnjo celovitih… Preberi več