• Domov
  • Nova Leipziška listina – v seznanitev in pregled

Ministrstvo za okolje in prostor pošilja v seznanitev in pregled zadnji osnutek Nove Leipziške listine, ki predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest.

Poudarja predvsem pomen:

  • dostopa do javnih storitev in stanovanj,
  • zelenih mest,
  • nizkoogljičnega načina bivanja,
  • ugodnih razmer za gospodarstvo,
  • digitalizacije ipd.

Priporoča oblikovanje urbanih politik za skupno dobro, uporabo celovitih pristopov v urbanem razvoju, sodelovanje med različnimi deležniki, večnivojsko upravljanje in upoštevanje lokalnih značilnosti pri oblikovanju politik, ukrepov in financiranju.

Dokument postavlja načela delovanja in ključne teme, ki bodo v prihodnje na področjih urbanega razvoja naslovljena skozi različne ukrepe na ravni EU in držav članic. Dokument bo predvidoma sprejet v času nemškega predsedovanja Svetu EU, konec leta 2020.

Osnutek Nove Leipziške listine najdete TUKAJ (v angleščini, original).

V kolikor imate pripombe in predloge za dopolnitev dokumenta, jih po elektronski pošti posredujte do 22. junija 2020, na e-naslov zala.jerman@gov.si ( in v vednost na info@skupnostobcin.si).