• Domov
 • Spletno posvetovanje – Priprave občin na turistično sezono v luči Covid -19

Skupnost občin Slovenije je k spletnemu posvetovanju o turizmu v luči Covid-10 povabila različne strokovnjake in predstavnike občin ter njihovih zavodov spodročja turizma. Več kot 70 udeležencev je pozdravil Peter Misja, predsednik Komisije SOS za turizem, ki je med drugim tudi član nove strokovne skupine za turizem, ki jo je imenoval minister Počivalšek.

Vsebine ukrepov, ki jih skupina načrtuje je predstavila mag. Helena Cvikl, direktorica direktorata na MGRT. Povedala je, da se bodo za tretji protikorona paket ukrepi s področja turizma dogovorili kasneje na sestanku, zato je napovedala, da ne bo mogla biti prisotna do konca posveta.

Med predlogi za 3. paket so bili predstavljeni:

 1. uvedba skrajšanega delovnega časa (MDDSZ – kritje % plače in fleksibilnost pri vračanju na delo s čakanja)
 2. Podalšana veljavnost iz 1. in 2. paaketa (od 1-4 mesece)
 3. Zagotovitev likvidnostnih sredstev za podjetja
 4. Nepovratna sredstva za lažji zagon gospodarstva (16 mio za stroške obratovanja podjetij v gostinski in nastanitveni dejavnosti)

Glede ponovnega zagona turističnega gospodarstva je izpostavila, da je to odvisno od epidemiološke slike in soglasja zdravstvene stroke, predlagajo pa sproščanje vseh dejavnosti z 18.5.2020 razen:

 • nastanitev nad 30 oseb
 • nastanitev za potrebe zdraviliškega zdravljenja
 • Welnes centrov
 • bazenov in vodnih aktivnosti

Direktorica je povedala še, da so pripraivli predloge smernic delovanja turističnega gospodarstva oz. korona stadarde v času epidemije in po njej, kar usklajujejo z NIJZ.

(Predstavitev še čakamo)

V nadaljevanju je Ana Savšek iz Slovenske turistične organizacije predstavila novo kampanjo Moja Slovenija.

Po krajši razpravi so poglede in vprašanja v drugem delu posveta predstavili lokalni turistični strokovnjaki

 • Klemen Langus, Skupnost Julijske Alpe je predstavil, kako so se v Skupnosti Julijske Alpe organizirali in poudaril, da niso kaj dosti čakali, temveč ukrepali. Članice in člani komisije SOS za turizem so prejeli v vednost pobude, ki so jih naslovili na MGRT prvič in drugič, na MJU in STO. Članice in člani komisije iz drugih destinacij predloge ukrepov podpirajo. (Predstavitev še čakamo)
 • Domen Vogelsang, Zreče-Rogla, je predstavil njihovo izkušnjo pri soočanju z epidemijo, kjer je poudaril pomen informiranja lokalnih ponudnikov in razširjanja pozitivnih sporočil. Zelena, lokalna ponudba je dobila novo priložnost za razvoj. Povedal je, da se je komunikacija ne le znotraj destinacije, temveč tudi z drugimi destinacijami izrazito izboljšala. Vzeli so si tudi čas za urejanje temeljev za izboljšano digitalno delovanje.
 • Gregor Jarkovič, občinski inšpektor je s svojega zornega kota, to je nadzor nad izvajanjem predpisov občin poudaril pozitivni učinek turističnega “mrka”, ki ga vidi predvsem v času za premislek kako naprej. Nanizal je vrsto predlogov, kako lahko občine izboljšajo svoje prostorske politike, da bi dosegli boljšo izkušnjo turistov, pa tudi lokalnih prebivalcev.

Del – Usmeritve in priporočila zunanjih strokovnjakov

Zadnja napovedana gostja, Miša Novak se je morala opravičiti zaradi drugih obveznosti. Objavljamo pa opozorilo Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in Konzorcija Slovenia Green: »NOVA NORMALNOST« MORA BITI ŠE BOLJ TRAJNOSTNA, v katerem opozarjajo na izjemen pomen trajnostnih ukrepov in rešitev ob ponovnem zagonu slovenskega turizma.

Ob tem naj spomnimo, da je še vedno velja povabilo SOS občinam, da se pridružite tistim občinam, ki so se že zavezale, da bodo svoje dogodke organizirale brez plastike za enkratno uporabo.

 


Nazadnje posodobljeno: