• Domov
  • Teritorialna agenda EU 2030 – v seznanitev in pregled

Na ravni Evropske unije se pripravljata dva dokumenta povezana s prostorskim in urbanim razvojem: Teritorialna agenda EU 2030 in Nova Leipziška listina.

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli v seznanitev in pregled zadnji osnutek Teritorialne agende 2030. Predlog besedila dokumenta, ki vstopa v zadnjo fazo usklajevanja, je bil pripravljen v sodelovanju držav članic, Evropske komisije in strokovnih organizacij ter združenj, ki se na ravni EU ukvarjajo z vprašanji prostorskega in urbanega razvoja (npr. Odbor regij, Eurocities, JPI Urban Europe, EUKN idr.). Celoten dopis MOP najdete tukaj.

Teritorialna agenda 2030 predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije. Poudarja predvsem trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj, podpira policentrični urbani sistem, sodelovanje na različnih ravneh (med mesti, med in v regijah, čezmejno), zdravo okolje in podnebno nevtralna mesta in regije, pomen krožnega gospodarstva, trajnostne in digitalne povezave med območji.

Zadnji osnutek Teritorialne agende 2030 najdete v angleščini, original na povezavi TUKAJ.

Pripombe na osnutek nam lahko pošljete do ponedeljka, 11.5.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.