• Domov
  • Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja.

Predlog spremembe uredbe najdete TUKAJ.

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do 26. 5. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na: Marijo Žamut, ki koordinira usklajevanje te uredbe na strokovni ravni (e-pošta: marija.zamut@gov.si).