• Domov
  • Vloga za občine – aktiviranje in priklop na portal eUprava in SPOT

Obveščamo vas, da je delovna skupina pri MJU za vključevanje vlog občin na portal eUprava in SPOT, ki jo vodi Ksenija Dren iz MO Velenje dosegla prvi mejnik, v produkciji so prve vloge, s katero se lahko občine vključijo v ta sistem in občankam in občanom omogočijo urejanje upravnih zadev, odslej tudi v pristojnosti lokalnih skupnosti. Med prvimi vlogami, ki jih lahko ponudite občankam in občanom so:

  • Hrup
  • Obratovalni čas
  • Sprememba nepremičnine
  • Komunalni prispevek
  • Soglasje lastnika
  • Predkupna pravica
  • Zapora ceste
  • Mnenje
  • Novorojenci

Delovna skupina je pripravila navodila: Postopki za vključitev eVlog občin na portala eUprava in SPOT

in obrazec, s katerim se vključite v sistem: Obrazec za priklop na portala eUprava in SPOT

 


Nazadnje posodobljeno: