• Domov
  • “Webinar “Iniciativa EUCF – European City Facility”

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF, ki jo predstavlja konzorcij 5 partnerjev (Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE) organizirala webinar z namenom predstavitve iniciative European City Facility, kjer je predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije v zvezi z iniciativo.

Ker se zavedamo, da imajo občine ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Pogosto nastopijo kot glavni pobudnik in igrajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje. Ena glavnih ovir za uresničitev projekta je zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev. Med drugim je za financiranje iz javnih ali privatnih virov praviloma potrebno predložiti natančno razdelan investicijski koncept. Še posebej manjše občine pogosto ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami za izdelavo le-tega.

Na tej podlagi je bila v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizont 2020) ustvarjena iniciativa EUCF – European City Facility. V sklopu tega lahko občine zaprosijo za podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt. Ta obsega tako finančno (60.000 EUR) kot tudi tehnično in pravno strokovno podporo. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati izdelati investicijski koncept in tako izboljšati njihove možnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev. V kolikor je občina uspešna pri prijavi in dobi sredstva za financiranje, prejetih sredstev ni potrebno vračati v kolikor se investicija ne izvede.

Na webinarju je bilo izpostavljeno:

  1. Kaj je EUCF?
  2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
  3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
  4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
  5. Vprašanja in odgovori (v samem webinarju je bilo odgovorjeno na vsa vprašanja udeležencev)

 

Druge pomembne informacije:

  • Vprašanja in odgovori tukaj
  • Prezentacija uvodnega webinarja  TUKAJ 
  • Kontaktni podatki

Ana Plavčak, svetovalka na SOS (kontaktna točka EUCF v SLO, promocija iniciative EUCF)

ana.plavcak@skupnostobcin.si in +386 (2) 234 15 05

Miha Jensterle, predstavnik EUCF za Slovenijo

ce.slovenia@eucityfacility.eu in +49 30 89 000 68 858


Nazadnje posodobljeno: