• Domov
  • 11. številka eNovic projekta eProstor

Izšla je nova številka eNovice projekta »Program projektov eProstor«. Vsebina junijske številke:

  • Posodobljen Slovenski INSPIRE metapodatkovni sistem
  • Informacijska podpora na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov
  • Vzpostavitev posodobljene evidence državne meje
  • Informacijska prenova Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI)
  • Masovni zajem in evidenca stavbnih zemljišč
  • Izvajanje 8. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
  • Prvo spletno izobraževanje: Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

Povezava do eNovic: TUKAJ.