• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga posredovalo v strokovno usklajevanje.

  • Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ.

Po veljavni ureditvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče o izvršbi na dolžnikov dom, kadar gre za izterjavo denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvesti center za socialno delo (šesti odstavek 169. člena ZIZ). Namen obvestila je doseči, da se dolžnikova nepremičnina, ki predstavlja njegov dom, ne proda zaradi izterjave nesorazmerno nizke terjatve.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju obveščanje centrov za socialno delo zaradi varstva dolžnika dodatno razširja tako, da bo sodišče obvestilo pristojni center za socialno delo tudi v vseh primerih, ko bo prišlo do postopka prisilne izpraznitve dolžnikovega doma (dopolnitev 221. člena ZIZ). Sodišče bo obveščalo centre za socialno delo s posredovanjem sklepa o izpraznitvi dolžnikovega doma. Na ta način bo lahko pristojni center za socialno delo začel z izvajanjem nalog, ki so mu poverjena kot javna pooblastila v zvezi z reševanjem bivanjske problematike dolžnika, dolžnik pa bo lahko izkazal, da si bivanjske problematike ni mogel urediti na drug način, s čimer bo izkazal pogoje za odlog.

V zvezi s predlogom zakona bi želeli pridobiti vaše mnenje predvsem z vidika varstva osebnih podatkov, morebitne stigmatizacije dolžnikov in možnosti, da bi se v primerih postopkov izpraznitve dolžnikovega doma poleg centra za socialno delo obvestilo tudi lokalno skupnost.

Prav tako naprošajo za posredovanje podatkov o morebitnih projektih, v okviru katerih država in lokalne skupnosti rešujejo bivanjsko problematiko socialno ogroženih, s katerimi bi dopolnili uvodno obrazložitev k predlogu zakona.

Vljudno prosimo, da nam posredujete vaše mnenje, morebitne pripombe k predlogu zakona ter zaprošene podatke najkasneje do petka, 31.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.