• Domov
  • Redna letna seja skupščine SOS v Medvodah

Medvode, 3.6.2020 – v prostorih Športne dvorane Medvode je potekala redna letna seja skupščine Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so z ministrom za javno upravo, g. Boštjanom Koritnikom razpravljali o prihodnosti, razvoju in financiranju občin. Po zaključeni skupščini je sledila slavnostna podelitev plaket občinam podpisnicam Sporazuma o organizaciji dogodkov brez plastike za enkratno uporabo.

Minister za javno upravo, Boštjan Koritnik je uvodoma povzel, da se je v obdobju razglašene epidemije Covid-19 izkazalo, da lokalna samouprava deluje dobro. V tem obdobju je ministrstvo tudi dobro sodelovalo z vodstvi asociacij občin in skupaj smo iskali rešitve za situacije, ki so se pojavljale v občinah zaradi izrednih razmer, je nadaljeval. Minister je izpostavil tudi posebno oblikovano vladno delovno skupino za iskanje učinkovitih rešitev s področja davkov, gospodarstva in okolja in prostora, kamor so vključeni tudi predlagani predstavniki občin, ter prepričanje na pozitivne premike, ki jih bomo dosegli s skupnim delom.

Minister je zaključil: »Če stopimo skupaj z dialogom in upoštevamo različnosti, lahko naredimo tisto, kar se bi v določenih okoliščinah zdelo nemogoče.«

Županje in župani občin članic SOS so povedali, da so bile občine na veliki preizkušnji, zaradi raznolikosti pa so se tudi prilagajale in različno spopadale z nastalo situacijo. Dvig povprečnine so županje in župani pozdravili, vendar opozorili, da s tem delo še ni zaključeno. Zato so pozvali ministrstva k okrepitvi sodelovanja s skupnostjo ter k obnovitvi sistema, ki bo skupnosti in združenjem omogočil aktivno participacijo na vseh tistih področjih, ki se tičejo delovanja občin.

Med drugim so članice in člani skupščine izpostavili težave praznjenja obmejnih območij ter nujnosti dodatne državne pomoči, da bodo te občine lahko ohranile poselitev teh za državo strateško pomembnih območij. Opozorili so tudi na dolge postopke pri izdaji gradbenih dovoljenj in nepovezanost državnih institucij kar zavira gospodarski razvoj v občinah. Na vprašanje članov skupščine glede faze v kateri se nahaja sprejem predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je minister povedal, da ministrstvo za javno upravo sprejem zakona podpira in si tudi prizadeva, da bo zakon čim hitreje potrjen v Državnem zboru.

Za proces ustanavljanja pokrajin je predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek povedal, da se nadaljuje, kar kaže na to, da gre za državotvoren projekt, saj se ni ustavil niti zaradi menjave vlade niti zaradi krize. Kot naslednji korak je bilo povedano, da bodo pristojna ministrstva do srede junija 2020 pripravila oceno finančnih posledic prenosa nalog v pristojnosti pokrajin, na podlagi katerih bo strokovna skupina pripravila predloge pokrajinske zakonodaje, delovno gradivo pa bo posredovano v opredelitev tudi občinam.

V nadaljevanju je sledila obravnava in sprejem dokumentov SOS za leti 2019 in 2020 in razprava članic in članov skupščine SOS o ostalih aktualnih temah v občinah.

Po zaključeni skupščini SOS je sledila slavnostna podelitev plaket občinam podpisnicam Sporazuma o organizaciji dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Predsednik SOS dr. Aleksander Jevšek in Minister Simon Zajc, v imenu Vlade RS sta 15. novembra 2019 podpisala sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora. Od prvega poziva občinam do danes, je k podpisu sporazuma pristopilo 48 občin. Plakete sta  občinam podelila mag. Tanja Bolte, vodja Sektorja za okolje in podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor in predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek.