• Domov
  • Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP za obdobje 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki jo najdete na sledeči povezavi: UREDBA.

Uredba se spreminja zaradi sprejetja Pravilnika o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 56/20) se besedilo uskladi s sprejetim pravilnikom.

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 1. 7. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na: Marijo Žamut, ki koordinira usklajevanje te uredbe na strokovni ravni (e-pošta: marija.zamut@gov.si).