• Domov
  • Javna obravnava osnutka Odloka o spremembi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023

Obveščamo vas, da se v javni obravnavi nahaja osnutek Odloka o spremembi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.

Zaradi novonastalih razmer v povezavi z epidemijo koronavirusa in pričakovanih potreb po hitrih prilagoditvah situaciji se predlaga, da se lahko, ne da bi Vlada RS sprejela spremembe programa, iz objektivnih razlogov znesek, predviden za posamezen ukrep, spremeni tako, da se poveča ali zmanjša na račun drugih ukrepov, ter prestavlja skozi ukrepe in leta. Skladno z določbo, da je za upravljanje Sklada pristojno ministrstvo za okolje in prostor, je potrebno slednjemu zagotoviti avtonomijo pri odločanju, da se lahko ustrezno (in pravočasno) odzove na spremenjene razmere, da bo svojo funkcijo upravljanja lahko izvrševalo na način, kot je potrebno, ekonomično in učinkovito.

Celotno besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Rok za pripombe je sreda, 15.7.2020, pošljete pa jih lahko do 12. ure na info@skupnostobcin.si.

 


Nazadnje posodobljeno: