• Domov
  • Poročilo OECD o digitalizaciji javne uprave v Sloveniji

Občine je SOS že obveščal o sestanku SOS z OECD  leta 2019. Na podlagi tega in številnih drugih srečanj ter analize stanja na področju digitalizacije v javni upravi, so v OECD pripravili dokument, v katerem so predstavljene ključne ugotovitve.

Dokument je v angleškem jeziku dostopen na tej aktivni povezavi: Digital Government Review of Slovenia.

Med drugim lahko na strani 18 preberemo: ”

Eno izmed področij, ki bi ga bilo vredno prednostno obravnavati je sodelovanje med službami centralne in občinskih uprav. Čeprav je Slovenija majhna država in ima center velik vpliv na lokalno samoupravo, še ni bilo vzpostavljeno širše sodelovanje, ki bi vključilo občine v eUpravo ali si usklajeno prizadevalo za podporo uporabi storitev in omogočitvenih dejavnikov za zagotavljanje teh na občinski ravni.

Države k takšnim partnerstvom za zagotavljanje storitev centralnih in lokalnih oblasti pristopajo na različne načine. Na primer, v Panami obstaja široka osrednja ponudba skupnih platform za podporo občinam, medtem ko so v Španiji lokalne skupnosti pravno priznane kot bistveni udeleženci v upravljanju digitalne preobrazbe.

 (OECD, 2020 [19]; OECD, 2019 [14])