• Domov
  • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo in dalo v javno obravnavo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10; v nadaljevanju: pravilnik).

Temeljne spremembe in dopolnitev pravilnika obsegajo:

  1. spremembe in dopolnitve vsebine in obsega pogojev za napredovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive v skladu z določbami sporazuma in dogovora,
  2. posodobitev izrazoslovja kot posledica sprememb virov, postopkov, programov, javnih listin, institucij, pristojnosti,
  3. upoštevanje sprememb v sistemu vzgoje in izobraževanja in sistemu javnih uslužbencev v skladu z novimi pravnimi predpisi in
  4. odpravo administrativnih ovir v skladu s pravno in upravno prakso ter v skladu s pravnimi predpisi, ki urejajo upravni postopek napredovanja zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.

Priloga:

Pripombe na predlog pravilnika nam lahko pošljete do petka, 10.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.