• Domov
  • Predlog Zakona o učinkoviti rabi energije

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o učinkoviti rabi energije in ga posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Celotno besedilo predloga najdete TUKAJ.

Krovni cilj predloga zakona je povečati energetsko učinkovitost v vseh sektorjih družbe, da se zagotovi izpolnitev energetskih in podnebnih ciljev za leti 2030 in 2050. Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s krovnim ciljem, so še:

– pospešitev stroškovno učinkovite prenove obstoječih stavb;
– zanesljiva oskrba z energijo;
– učinkovita pretvorba energije;
– prehod na podnebno nevtralno družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij;
– zagotavljanje energetskih storitev;
– zagotavljanje kakovosti notranjega okolja v stavbah;
– ozaveščanje končnih odjemalcev o koristih večje energetske učinkovitosti, o porabi energentov in energetski učinkovitosti njihovih objektov;
– zagotavljanje socialne kohezivnosti in
– varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije.

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do petka, 21.8.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.