• Domov
  • Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke

Ministrstvo za pravosodje je v usklajevanje posredovalo Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke.

Osnovni cilji predloga zakona so na podlagi mednarodnopravnih standardov in konvencij ter dobrih praks, ki se bile sprejete v nekaterih drugih državah in jih spodbujata tako Evropska unija kot Svet Evrope, celovito in sistemsko urediti obravnavo mladoletnih oškodovancev in žrtev kaznivih dejanj; opredeliti jasna izhodišča, ki dopolnjujejo obstoječo kazensko zakonodajo, zaradi preprečevanja sekundarne viktimizacije otrok oškodovancev in prič ter zasledovanja največje koristi otroka; samostojno urediti številne institute v okviru enega zakona, zaradi česar bo sistem obravnavanja jasnejši, preglednejši in s tem dosledneje zagotavljal pravno varnost otrok oškodovancev in žrtev kaznivih dejanj.

Besedilo zakona najdete tukaj.

Morebitne predloge in mnenje nam lahko posredujete do petka, 31. 7. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si

 


Nazadnje posodobljeno: