• Domov
  • Aktualno na področju plač v javnem sektorju

Dne 9. 9. 2020 je Skupnost občin Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala spletni seminar za občine na temo aktualnih zadev na področju plač v javnem sektorju. Predstavnika ministrstva mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju, in Boro Nikić, vodja Oddelka za analitiko in javnost plač, sta udeležencem predstavila ključne informacije glede nagrajevanja redne delovne uspešnosti v javne sektorju, do katere so javni uslužbenci upravičeni s 1. 7. 2020. In sicer so se udeleženci seznanili s pravno podlago in pravili glede izplačila RDU, predstavljena jim je bila aplikacija za izračun RDU in tudi konkretni primeri.

Več o nagrajevanju RDU si lahko preberete na sledeči strani:

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti v javnem sektorju