• Domov
  • Dopolnitev uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju – Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev

V mesecu avgustu je SOS že obveščala o predlogu Ministrstva za javno upravo glede spremembe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, zaradi vpliva epidemije koronavirusa na nekatere kriterije za uvrščanje delovnih mest direktorjev v plačne razrede.

Na Skupnost občin Slovenije smo v mnenje prejeli predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. S predlagano dopolnitvijo se zagotavlja izvajanje uredbe na način, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih razmere v času epidemije in po njej imele na uvrščanje delovnih mest direktorjev. S predlagano spremembo uredbe pa se uvaja preverjanje vrednosti kriterijev, ki je podlaga za določitev plačnega razreda direktorja, tudi po preteku prvega leta mandata.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za pregled in morebitne pripombe najkasneje do četrtka, 1. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si