• Domov
  • Osnutek dokumenta za izvajanje Nove leipziške listine in nadaljnje izvajanje urbane agende EU

Na ravni Evropske unije se pripravljata dva dokumenta povezana s prostorskim in urbanim razvojem, Teritorialna agenda EU 2030 in Nova Leipziška listina.

V seznanitev in pregled prilagamo zadnji osnutek Dokumenta za izvajanje Nove leipziške listine in nadaljnje izvajanje urbane agende EU (‘Implementing the New Leipzig Charter Through Multi-Level Governance: Next Steps for the Urban Agenda for the EU’). Sprejet bo 30. novembra 2020 na neformalnem srečanju EU ministrov za urbane zadeve, hkrati z Novo leipziško listino.

Morebitne pripombe in predloge za Dokument za izvajanje nam posredujete do torka, 22. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Prilagamo še zadnjo verzijo osnutka Nove Leipziške listine TUKAJ in zadnji osnutek Teritorialne agende TUKAJ. Dokumenta sta bolj ali manj v končni obliki.


Nazadnje posodobljeno: