• Domov
  • Sestanek na MGRT o spremembah ZGos

Peter Misja, predsednik SOS in Saša Kek, koordinatorka komisije SOS za turizem sta se 15.9.2020 udeležila neformalnega sestanka s predstavniki Direktorata za turizem na temo sprememb Zakona o gostinstvu. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki ZMOS in ZOS ter Tržnega inšpektorata.

Kot so že marca letos napovedali so v zakonu predvideli nekaj sprememb glede posplošenja vrst gostinskih obratov, spremembe pri obratovalnih časih, sobodajalstvu, kategorizaciji.

Po predstavitvi sprememb je sledila razprava, v kateri se je velikokrat omenjal glamping in zelo različne izkušnje s to inovativno obliko, ki je v Sloveniji vse bolj prisotna. Zaradi pomanjkanja določil o glampingu se ta pojavlja od luksuznih različic, ki so skladne z nacionalnimi strateškimi cilji, do nizkokakovostnih nastanitvenih obratov, ki ne prinašajo dodane vrednosti slovenskemu turizmu.

Predsednik Misja je izrazil pričakovanje, da bodo zakonska določila sprejeta hitro in da bodo prispevala k učinkovitemu razvoju turizma tako v občinah ki so turistično že zelo razvite, kot tistim, ki si k temu prizadevajo. Sodelovanje in pristop ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki s predstavniki občin sodeluje že v najzgodnejši fazi sprememb predpisa in upošteva avtonomijo lokalnih skupnosti je lahko vzor in zgled številnim drugim resorjem.

Pričetek javne razprave se pričakuje konec oktobra ali v začetku novembra 2020, medresorsko usklajevanje do februarja prihodnje leto nakar gre v odločanje Vladi in Državnemu zboru.