• Domov
  • Uredba o izvajanju ukrepa Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39b) iz PRP za obdobje 2014–2020

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v pregled in podajo pripomb prejeli predlog Uredbe o izvajanju ukrepa Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39b) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Na sledeči povezavi najdete predlog uredbe in spremni dopis:

Pripombe in predlogi na predlog uredbe nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 5. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na: Marijo Žamut, ki koordinira uredbo na strokovni ravni (e-pošta: marija.zamut@gov.si).