• Domov
  • Obveznost poročanja o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse

Dne 14.7.2020 je potekal  usklajevalni sestanek na Ministrstvu za finance,  ki ga je sklical g. Rajko Puš, vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, in sicer v zvezi z vodenjem in poročanjem glede obveznosti do STO iz naslova promocijske takse v proračunih občin.

Občina je  kot nadzornik JFP na podlagi zakona pristojna za pobiranje JFP, vodenje evidenc terjatev JFP, usklajevanje poročanja ter davčno izterjavo JFP.

Na podlagi Navodil nadzornikom za evidentiranje JFP (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Javno-racunovodstvo/DOKUMENTI/Navodila/Navodilo_JFP_23122016.pdf)   in  dopisa št. 410-114/2018/1, z dne 25.04.2018, ki ga  je Ministrstvo za finance poslalo občinam, morajo voditi  analitične evidence terjatev/obveznosti iz naslova turistične in promocijske takse, STO-ju  pa morajo  zagotoviti sintetične podatke o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse.

 

Podatke o stanju je potrebno posredovati 4x letno:

Rok za poročanje Obdobje poročanja
5. maj 1.1. – 31.3.
5. avgust 1.4. – 30.6.
5. november 1.7. – 30.9.
20. januar 1.10. – 31.12.

 

STO spada med določene uporabnike EKN kar pomeni, da  vodi računovodstvo po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka, zato potrebuje podatke o zaračunani promocijski taksi.

Ker je pretežni del leta že mimo, bi bilo smotrno, da nam posredujete podatke o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse za obdobje 1.1. – 30.9.2020 in sicer  najkasneje do 5.11.2020.

Za zadnje četrtletje, obdobje 1.10. – 31.12.2020, pa je potrebno  posredovati podatke najkasneje  do 20.1.2021, da jih  lahko STO upošteva  pri pripravi letnega poročila.

Primer poročanja o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse najdete na spodnjih povezavah:

Primer obrazca za poročanje o PT – docx

Primer obrazca za poročanje o PT – PDF

Prosim, če poročila pošiljate kot priponko v pdf obliki na e naslov: stofrs@slovenia.info .

Zahvaljujemo se vam za odziv in vas lepo pozdravljamo.


Nazadnje posodobljeno: