• Domov
  • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled prejeli predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi.

Predlagani pravilnik na področju upravljanja evidenc prekrškovnih organov, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (v nadaljevanju: EPS) ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu (v nadaljevanju: EKT) prinaša manjše popravke in izboljšave, ki se nanašajo predvsem na obrazce zahtev za pridobitev podatkov iz evidenc, ki jih sicer ureja pravilnik, in sicer na način, da bodo ti na eni strani bolj prijazni vlagateljem, po drugi strani pa bodo upravljavce evidenc razbremenili nepotrebnih administrativnih opravil, predvsem zaradi napak pri izpolnjevanju obrazcev.

Druga predlagana sprememba pravilnika predstavlja skrajšanje roka hrambe zahtev za posredovanje podatkov in izdanih potrdil iz petih let na dve leti. Veljavni rok hrambe zahtev in izdanih potrdil je namreč po oceni Ministrstva za pravosodje predolg in za upravljalce, ki letno obravnavajo veliko količino tovrstnih zadev, z vidika dokumentarnega gradiva po nepotrebnem obremenjujoč, zato se predlaga skrajšanje roka hrambe tovrstnega dokumentarnega gradiva.

Pripombe in predloge posredujte do 5. novembra 2020, na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Priloge predlogov se nahajajo na spodnjih povezavah

 

 


Nazadnje posodobljeno: