• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Ne glede na predlagane spremembe, ki bodo pomenile večji pripad zadev na Direkcijo Republike Slovenije za vode, bo obseg preveritev pogojev, ki jih je treba izpolniti preden bo dovoljen poseg na priobalno zemljišče, ostal enak. Razširja pa se nabor ureditev, ki se jim bo potencialno dovolilo poseganje na priobalno zemljišče.  Zakon o vodah se v 162. členu  tudi dopolni tako, da se iz sredstev Sklada za vode krijejo tudi stroški izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja voda.

Pripombe in predloge na predlog lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 2. novembra 2020.


Nazadnje posodobljeno: