• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K)

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo spremembe in dopolnitve Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US). Povod zanje je  odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije štev. U-I-7/20/7 (Up-676/19-25) z dne 4. 6. 2020 (Uradni list RS, štev. 93/2020).

Predlog predpisa je objavljen na spletni strani e-demokracija:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11751

Vaše pripombe in predloge na predlog besedila nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 29. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.