• Domov
  • Bliža se 1. svetovalni referendum v Slovenji z e-glasovnico v Občini Hoče-Slivnica

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Rogoza v Občini Hoče-Slivnica bodo 29.11.2020  na svetovalnem referendumu z e-glasovnico na daljavo odločali o spremembi poštne številke. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je s projektom seznanilo in ga podprlo. Skupnost občin Slovenije sodeluje tudi v projektni skupini z namenom, da bi lahko znanje in izkušnje ob tem pilotnem primeru delila z drugimi zainteresiranimi občinami.

Svetovalni referendum je razpisan na pobudo Krajevne skupnosti Rogoza, z željo, da imajo krajanke in krajani KS Rogoza poštno številko 2311 Hoče. Z namenom, da se ugotovi volja občanov, se je Občinski Svet občine Hoče-Slivnica, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi odločil, da razpiše svetovalni referendum.

Glede na nastalo situacijo zaradi korona krize, je občinska uprava v sodelovanju s številnimi pravnimi in IKT strokovnjaki razvila sistem, ki bo omogočal preverjanje volje krajank in krajanov na svetovalnem referendumu s pomočjo e-glasovnice in tako omogočil krajankam in krajanom varen način izražanja volje kljub slabi epidemiološki sliki.

Strokovna ekipa je razvila unikaten način, ki bo omogočil, da bo svetovalni referendum s posebno e-glasovnico izveden zakonito, legitimno in varno. Zagotovljena bo anonimnost oddaje glasu. Svoj glas ZA ali PROTI bodo lahko oddali od doma, preko računalnika ali pametnega telefona. Osebe, ki nimajo možnosti elektronske oddaje glasu, bodo lahko svoj glas oddale na volišču v prostorih KS Rogoza na posebni glasovalni enoti.

Ker poštna številka ni navedena na nobenem od uradnih osebnih dokumentov, menjava poštne številke za krajanke in krajane KS Rogoza ne predstavlja nobenega stroška.

Več informacij o izvedbi svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico bo objavljenih na spletni strani občine Hoče-Slivnica. Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Rogoza bodo prejeli več informacij tudi v dopisih po klasični pošti. Občina zato že obvešča, naj bodo pozorni na pošto, ki jo bodo prejeli s strani Občinske volilne komisije Občine Hoče-Slivnica. Vsak volilni upravičenec bo namreč prejel po pošti dva dopisa s podrobnimi navodili glede glasovanja ter z unikatnimi kodami, s katerimi se bo identificiral ob oddaji glasu.


Nazadnje posodobljeno: